برچسب: 12

دستگیری قاتل فراری پس از 12 سال در کرمان

دستگیری قاتل فراری پس از 12 سال در کرمانرئیس پلیس آگاهی استان کرمان از دستگیری قاتل فراری پس از 12 سال در کرمان خبر داد. دستگیری قاتل فراری پس از 12 سال در کرمان