برچسب: ورود دوران

ورود به دوران پیش‌رونق مسکن

ورود به دوران پیش‌رونق مسکنتحلیلگران معتقدند در 6 ماه نخست امسال دوران پیش‌رونق مسکن را تجربه خواهیم کرد و در نیمه دوم سال به دوره رونق با شیب صعودی تا پایان امسال می‌رسیم. ورود به دوران پیش‌رونق مسکن