برچسب: ! “هوای

کاریکاتوری از ستاره آبی‌ها که “هوای رفتن در سر دارد” !

کاریکاتوری از ستاره آبی‌ها که “هوای رفتن در سر دارد” !دیگو کاستا و دوری از ترکیب چلسی و فکر و خیال رفتن به لیگ چین کاریکاتور برگرفته شده از سایت گل   نوشته کاریکاتوری از ستاره آبی‌ها که “هوای رفتن در سر دارد” ! اولین بار…