برچسب: نشریه‌ فارسی

نشریه‌ داعش به زبان فارسی

نشریه‌ داعش به زبان فارسیگروهک تروریستی داعش جدیدترین شماره نشریه خود با نام “رومیه” را به زبان فارسی منتشر خواهد کرد. نشریه‌ داعش به زبان فارسی