بایگانی برچسب‌ها : ملی است

اقتضای منافع ملی انتخاب دوباره روحانی است

اقتضای منافع ملی انتخاب دوباره روحانی است
تهران- ایرنا- روزنامه های شنبه 26 فروردین محورهای اصلی خود را به موضوع های «اقتضای منافع ملی انتخاب دوباره روحانی است»، «روحانی؛ مسیر طی شده، راه پیشاروی» و «تکرار می‌کنیم «امید پیروزی» آمد» اختصاص دادند.

اقتضای منافع ملی انتخاب دوباره روحانی است

سیاست کمیته ملی المپیک تعامل با وزارت ورزش است

سیاست کمیته ملی المپیک تعامل با وزارت ورزش است
شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در باکو آذربایجان برگزار می شود. این کشور به تازگی بازی های اروپایی را برگزار کرده و امکانات…

سیاست کمیته ملی المپیک تعامل با وزارت ورزش است