برچسب: ماجرای ازدواج دختر ۱۳ساله با مرد آدم‌ربا
ماجرای ازدواج دختر ۱۳ساله با مرد آدم‌ربا

ماجرای ازدواج دختر ۱۳ساله با مرد آدم‌ربا

ماجرای ازدواج دختر ۱۳ساله با مرد آدم‌ربا   هنوز یک هفته از برگزاری جشن عروسی سپری نشده بود که آثار کابل شارژر را روی بدن دخترم دیدم. تازه فهمیدم ارژنگ به خاطر سوءظن، دخترم را در خانه محبوس کرده و او را با کابل شارژر کتک…