برچسب: فروش

مذاکره برای فروش اوین

مذاکره برای فروش اوینرئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور گفت: برای فروش اوین در حال مکاتبه با جاهای دیگر هستیم. مذاکره برای فروش اوین Captcha html, body { height: 100%; } .form-captcha { margin: 10px; } .header { height: 63px; background-color: white;…

درآمد 10 میلیارد پوندی روباه پیر از فروش سلاح‌های جنگی به ارتجاع عرب

درآمد 10 میلیارد پوندی روباه پیر از فروش سلاح‌های جنگی به ارتجاع عربیک روزنامه انگلیسی با اعلام اینکه دولت انگلیس به طور مخفیانه به سعودی‌ها سلاح می‌فروشد نوشت، فروش سلاح به یکی از اصلی‌ترین منبع درآمدی لندن تبدیل شده است. درآمد 10 میلیارد پوندی روباه پیر…