برچسب: طلسم داخلی

طلسم شوم تولید ناخالص داخلی

طلسم شوم تولید ناخالص داخلیمهم‌ترین مناظره‌های سیاسی امروز درون حبابی رخ می‌دهد که به فرضی مشترک محدود شده‌اند: رشد اقتصادی خوب است. بیش از خوب؛ اساسی است. سلامت اقتصادی، موفقیت حکومت‌ها، اهمیت آموزش، معنای زندگی، ایده ذاتی پیشرفت… طلسم شوم تولید ناخالص داخلی