بایگانی برچسب‌ها : زمین

دوئل تهران – ریاض در زمین پتروشیمی

دوئل تهران – ریاض در زمین پتروشیمی
تحریم‌های غرب علیه ایران در دولت قبل در مدتی حدود 8 سال باعث شد تا صنعت پتروشیمی آنطور که مدنظر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بود پیش نرود. در همین دوره صنعت پتروشیمی عربستان به سرعت رشد کرد تاجایی که سهام…

دوئل تهران – ریاض در زمین پتروشیمی

ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان

ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان
رئیس ‌سازمان بازرسی کشور از ابطال قرارداد واگذاری۲۴۰ هکتار زمین به ارزش20 هزار میلیارد تومان درکیش خبر داد.

ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان