برچسب: زمین

دوئل تهران – ریاض در زمین پتروشیمی

دوئل تهران – ریاض در زمین پتروشیمیتحریم‌های غرب علیه ایران در دولت قبل در مدتی حدود 8 سال باعث شد تا صنعت پتروشیمی آنطور که مدنظر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بود پیش نرود. در همین دوره صنعت پتروشیمی عربستان به سرعت رشد کرد تاجایی که سهام… دوئل…

ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان

ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومانرئیس ‌سازمان بازرسی کشور از ابطال قرارداد واگذاری۲۴۰ هکتار زمین به ارزش20 هزار میلیارد تومان درکیش خبر داد. ابطال قرارداد واگذاری ۲۴۰ هکتار زمین در کیش به ارزش 20 هزار میلیارد تومان