برچسب: درخواست مشروب‌خوار

درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوار

درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوارنماینده دادستان برای مردی که برای چهارمین مرتبه به اتهام شرب خمر بازداشت شده بود درخواست صدور حکم اعدام کرد. درخواست اعدام برای مرد مشروب‌خوار