بازار میلگرد منتظر شوک جدید

بازار میلگرد منتظر شوک جدید

در بازار میلگرد ترکیه همچنان فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود. در بازار داخلی خریداران منتظر روشن تر شدن وضعیت بازارند و در بازار صادرات نیز فرصت چندانی برای معامله مشاهده نمی‌شود.

گسترش‌نیوز: اغلب پیشنهادات صادراتی ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار هر تن فوب است که برای تولیدات دسامبر است و برخی به دنبال فروش در ۴۲۵ دلارند. نرخ نسبتا در ثبات است و محموله‌های کوچکی مبادله شده است. کارخانه‌ها به دنبال فروش در بازارهای همیشگی خود هستند ولی خریداران تاکنون افزایش قیمت‌ها را نپذیرفته‌اند.

میلگرد
میلگرد

پاسخ دهید