ورود به دوران پیش‌رونق مسکن

ورود به دوران پیش‌رونق مسکن
تحلیلگران معتقدند در 6 ماه نخست امسال دوران پیش‌رونق مسکن را تجربه خواهیم کرد و در نیمه دوم سال به دوره رونق با شیب صعودی تا پایان امسال می‌رسیم.

ورود به دوران پیش‌رونق مسکن


پاسخ دهید