درمان بیماری ام اس نزدیک است!

درمان بیماری ام اس نزدیک است!
محققان انگلیسی موفق به کشف از کار انداختن بیماری‌های خود‌ایمنی شده‌اند که می‌تواند نوید دهنده توسعه درمان بیماری ام اس(MS) باشد. درمان بیماری ام اس نزدیک است! کشف جدید محققان دانشگاه بریستول، چگونگی توقف سلول‌ها از حمله به بافت سالم را نشان می‌دهد؛ در این حالت سلول‌ها از حالت تهاجمی به حفاظتی تبدیل شده و […]
نوشته درمان بیماری ام اس نزدیک است! اولین بار در سلامتی پدیدار شد.

درمان بیماری ام اس نزدیک است!


پاسخ دهید